فروشگاه رژيمي (گلوتن فري)

اردبيل – بهشت فاطمه – ابتداي کوچه علي – بالاتر از سوپرمارکت ممتاز

تلفن: ۳۳۳۵۶۵۶۳ / ۰۹۱۴۵۳۰۸۸۳۷ / ۰۹۱۴۴۹۷۰۳۹۹

سوپرمارکت شوکولند

اردبيل – خيابان اسماعيل بيگ – جنب رستوران خاتون

تلفن: ۳۳۲۵۵۳۵۳ – ۰۹۱۴۴۵۲۳۶۹۹

هايپر مارکت شاپرک

اردبيل – خيابان امام خميني – ميدان ارتش – جنب بانک صنعت و معدن

تلفن: ۰۹۱۴۴۵۴۱۶۷۰

هايپر مارکت ايران زمين

اردبيل –  جنب بيمارستان امام خميني

تلفن: ۵۵۱۸۶۲۲ – ۰۹۱۴۴۵۶۸۴۲۴

پروتین روز مشکین شهر

مشگين شهر – نبش ميدان توحيد (ميدان گوشت)

تلفن: ۰۹۱۴۱۵۹۱۶۷۷

فروشگاه رژيمي (گلوتن فری)

اردبيل – بهشت فاطمه – ابتداي کوچه علي – بالاتر از سوپرمارکت ممتاز

شماره تلفن:

۳۳۳۵۶۵۶۳

۰۹۱۴۵۳۰۸۸۳۷

۰۹۱۴۴۹۷۰۳۹۹