انجمن سلیاک

ایلام میدان کشوری تپه شاهد بیمارستان مصطفی خمینی بخش آندوسکوپی

سوپرمارکت فروشگاه برگ سبز

ايلام – محله نوروزآباد – خيابان اصناف – تقاطع ابوذر غفاری

دریافت بن های انجمن سلیاک

تلفن: ۰۹۱۸۳۴۱۶۰۴۷

سوپرمارکت برگ سلامتی

ايلام – سرابله – خيابان وليعصر – کنار بانک رفاه
دریافت بن های انجمن سلیاک

تلفن: ۰۹۱۸۲۸۲۰۶۶۸

فروشگاه بانک دیابت

ايلام- بلوار مدرس روبه روي آموزش پرورش
دریافت بن های انجمن سلیاک
۰۹۰۱۴۳۳۳۴۶۴

فروشگاه موادغذایی تبرک

دره شهر چهار راه نیرو انتظامی خیابان شهید رجایی

تلفن: ۰۹۱۸۴۶۴۲۰۱۴