مواد غذایی برادران

بوشهر- خيابان عاشوري – روبروی مدرسه شهيد عاشوري

تلفن: ۳۳۵۴۰۰۲۸ / ۰۹۱۷۳۷۸۱۲۴۰

فروشگاه نان سلیاک

بوشهر ، میدان بهشت صادق ، کوچه فردوس ۲۶ ، ساختمان گرشاسبی ، فروشگاه نان سلیاک

تلفن تماس :  ۰۹۱۷۷۷۴۵۰۶۱

آقای عطیه

شماره تماس :  ۰۹۳۰۸۷۷۷۵۱۶