سوپرمارکت رزاقي

خراسان جنوبي-بيرجند-خيابان بهشتي-نبش بهشتي ۲۱-
۳۲۲۲۰۵۲۵_۰۹۳۵۵۳۰۰۱۱۴

سوپرمارکت همياران سلامت

خراسان جنوبي-بيرجند-غفاري-نبش جرجاني-
۳۲۳۴۷۱۸۴_۰۹۱۵۱۶۳۵۹۸۷

سوپر پیروزی

خراسان جنوبي-طبس-بهشتي-بهشتي جنوبي
۹۱۳۲۵۰۷۹۹۵