عاملین

خوزستان-آبادان–احمدآباد-فرعی بین لین۹ و لین۱۰
شماره تلفن:۰۹۳۶۱۵۳۵۹۲۷

سوپرمارکت برادران دانا

اهواز–خيابان سلطان منش-ابتداي کريمي-نبش طالقاني دوم
۹۳۶۳۵۹۵۱۴۶

فروشگاه روياي سلامت

اهواز–زيتون-خيابان حجت-بين زيتون و زيبا
۹۱۶۶۰۶۲۳۰۶

سوپرمارکت اهوازمارکت

اهواز–خيابان وهابي-بين خيابان ۲۲ و ۲۳ کيان آباد
۹۳۸۶۷۳۴۵۱۵

فروشگاه بزرگ الماس

اهواز-گلستان-خيابان دي-بين خيابان فروردين و شهريور

۳۲۵۰۲۰۳۷-۳۲۵۰۲۰۳۸_۰۹۱۶۶۱۸۹۰۶۷

سوپرمارکت ارمغان سلامت

ماهشهر–بلوار طالقاني-روبروي منطقه سوم دريايي-جنب خانه کتاب
۹۳۶۳۴۲۵۳۶۸

عمده فروشی SKY (آسمان)

دزفول–خيابان نبوت-بين خيابان حضرت رسول و شهيد بهشتي
۲۲۲۲۰۴۶۸_۰۹۱۶۸۱۹۲۷۲۹

عمده فروشی پديده

مسجد سليمان–فلکه باشگاه مرکزي-روبروي درب باشگاه شرکت نفت
۶۸۱۳۳۳۵۸۱۳_۰۹۱۶۳۸۰۱۲۰۷

عمده فروشی محمدي

مسجد سليمان-خيابان باشگاه-خيابان نفت
۳۳۳۳۳۳۲_۰۹۱۶۶۸۱۱۳۰۵

پخش محکي

آبادان احمد آباد لين۱۰ بين ۷ و ۹ فرعي
۹۱۶۳۳۳۴۶۳۰

سوپر سلطانی

زيتون کارمندي خ کميل نبش زمرد

تلفن: ۳۴۴۳۴۱۴۹-۰۹۳۹۱۴۷۵۲۷۲

سوپر مارکت گلباران

خوزستان- دزفول – خيابان منتظري – نبش ۴۵ متري

تلفن: ۳۲۲۵۴۰۴۹-۰۹۳۶۸۹۶۳۶۰۰

فروشگاه ارسطو

اهواز ، خیابان وهابی ، بین ۱۶ و ۱۷ کیانپارس ( روبروی ۱۹ کیان آباد ) فروشگاه دیابتی رژیمی ارسطو

تلفن :  ۰۶۱۳۳۳۸۴۳۲۰  –   ۰۹۱۶۱۱۸۳۰۷۷

آقای خوانساری

شماره تلفن :  ۰۹۱۶۹۸۸۱۳۶۸

فروشگاه ميثم

آدرس :  اهواز ، كيانپارس ، خيابان وهابي ، بين خيابان ۸ و ۹

تلفن :  ۶۱۳۳۳۷۲۵۳۸