سوپرمارکت کلانسو

زنجان-شهرک کارمندان -خيابان مهدوي -فاز ۲شهرک-نبش خيابان ۴ غربي
۹۱۲۷۴۲۶۸۳۴

سبزی مارکت گلسار

زنجان-شهرک کارمندان-فاز ۳-خیابان اول-قطعه ۱۱۴۶
۹۱۲۶۴۱۰۵۸۱

عمده فروشی ارغوان

زنجان – شهرك كارمندان- فاز ۱  خ اول روبروي ايستگاه برق
۹۱۹۳۴۸۲۲۰۵

سوپر مارکت میلاد

ابهر میدان معلم خیابان نواب صفوی شرقی
۹۱۲۴۴۱۶۱۹۰