سوپرمارکتي پناهي

زاهدان نبش بلوار خرمشهر ۲۶
شماره تلفن:۰۵۴-۳۳۴۳۱۱۶۱

فروشگاه مواد غذایی رژیمی صادق

زاهدان بلوارخرمشهرحدفاصل میدان شهرداری منطقه ۲وخیابان مصطفی خمینی. نبش خرمشهر۲۶
شماره تماس ۰۵۴۳۳۴۳۱۱۶۱
۰۹۱۵۳۴۹۶۳۶۱ پناهی

فروشگاه سلامت

سيستان وبلوچستان-زاهدان-خيابان بزرگمهر- نبش بزرکشهر ۴۰ – فروشگاه سلامت
۹۱۵۳۴۹۳۵۶۸

فروشگاه مقدم

سيستان وبلوچستان-زاهدان-خیابان شریعتی مقابل شریعتی ۱۱ مقابل خدمات کامپیوتری سروش
۹۱۵۵۴۱۱۸۰۶

فروشگاه Health shop

زاهدان ، خیابان بزرگمهر نبش بزرگمهر ۴۰

تلفن :  ۳۳۴۲۵۴۸۱-۰۵۴

آقای عادل مقدم

شماره تماس :  ۰۹۱۵۵۴۱۱۸۰۶