سوپرمارکت نان دارويي نجفي

كردستان-سنندج-شهرک کشاورزي-جنب پمپ بنزين
۹۱۸۹۷۱۱۷۶۶

سوپرمارکت سه لامه

كردستان-سنندج-خيابان معراج-برخيابان-
۹۱۹۵۶۱۳۵۳۰

سوپر مارکت ژينو

كردستان-سنندج- ميدان آزادي(اقبال)پائين تر از شوراي حل اختلاف
۳۳۲۳۵۱۱۷

سوپرمارکت روزانه

كردستان-سنندج-مبارک آباد-ميدان کوهنورد-بالاتر از ميدان کوه نورد روبروي بيمه البرز
۹۱۸۳۷۱۳۰۵۴

سوپر مارکت سوپر هیوا

سنندج بالاتر از میدان شورا جنب بستنی کانی
۹۱۸۶۶۰۴۴۶۴

آقای نجفی

شماره تماس :  ۰۹۱۸۹۷۱۱۷۵۵