فروشگاه اورگانیکو

کرمان ، بلوار هوشنگ مرادی ، حد فاصل کوچه ۱۲ و ۱۶ ، جنب املاک پادمیران

تلفن :  ۳۲۱۲۵۸۳۹ – ۰۳۴

فروشگاه نگین کرمان

-کرمان-خيابان والفجر بين کوچه ۳۱ و ۳۳ زيرزمين مسجد امام حسين
۹۱۲۸۴۸۷۳۴۱

هايپر نگين شهر

کرمان-بلوار نصر  – انتهاي بلوار نصر بعد از چهارراه بلوار شيراز

فروشگاه رفاه سردار شهید یونس زنگی آبادی

کرمان -پارک شهید مطهری

انجمن سلیاک

بزرگراه امام ، پردیس افضلی پور ، مرکز آموزش و درمانی ، افضلی پور ( جنب دانشکاه شهید با هنر) ، در مانگاه گوارش ، واحد سلیاک