انجمن سلیاک

رشت خیابان سردار جنگل مرکز آموزشی درمانی رازی مرکز تحقیقات گوارش

بوفه کلینیک گوارش

رشت خیابان امام قبل از میدان بانک ملی(دکتر حشمت)ساختمان کلینیک گوارش
دریافت بن های انجمن سلیاک
شماره تلفن:۰۹۱۱۹۳۷۷۶۳۰

فروشگاه کاج

رشت، خیابان شهدا، نبش ۱۲ متری پاستور

دریافت بن های انجمن سلیاک

سوپرمارکت افق آينده کاسپين

رشت ميدان امام حسين-جنب آتش نشان

سوپرمارکت سناتور ۲

رشت -بلوار گيلان
۳۳۷۷۴۴۷۱